NL – Over Ons

Sinds 21 September 2015 zijn wij een officiële stichting: Stichting House of Tails. Met als werknaam House of Tails.

De doelstelling van onze Stichting is als volgt:

“1a. Het bevorderen van dierenwelzijn in het algemeen en van honden in het bijzonder, zowel in Nederland als in het buitenland. 1b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn”

Ons beleidsplan is openbaar en is hier te vinden. Dit omvat tevens een projectenlijst en kosteninschattingen en een zeer voorlopige planning.

Beleidsplan House Of Tails 2015

Als Stichting ondersteunen wij onder andere een belangrijk project in Thailand wat wij Baan Haang Kradik noemen (huis van de kwispelende staarten). Dit is een hondenopvang en hieronder staat hun verhaal.

De historie van onze hondenopvang Baan Haang Kradik

Dit is het verhaal van hoe onze hondenopvang begon en waarom en wat de situatie nu is.

Zie hieronder een foto van hoe onze buurt in Nonthaburi Thailand eruit zag bijna 2 jaar geleden. Een klein zijstraatje van een grotere weg.

Nonthaburimap1a

Op de tweede foto zien we een stuk van de straat waar een auto kan rijden in het rood, Ons huisje als een klein groen vierkantje en het gebied waar we het over hebben in het blauw. Er zijn drie stukken groen te zien wat een drassig gebied is waar een aantal mensen wonen en dieren wonen als honden en katten en kippen, maar ook vissen, varanen, slangen et cetera.

Nonthaburimap1b

Twee jaar geleden was er begonnen om op een stuk land onderaan dit plaatje (onder de rode lijn) een winkelcentrum te bouwen. Anderhalf jaar geleden is de rest van het blauwe gebied verkocht aan een projectontwikkelaar om er huizen op te zetten.  Alle bestaande huizen op dit stukje land werden gesloopt (meeste waren illegaal gebouwd ooit), dus de mensen die er woonden vertrokken snel. Voor een groot deel lieten ze hun dieren achter, waaronder voornamelijk de honden. Dit waren een soort straathonden met een groep mensen die er voor zorgden. Meteen daarna werden alle stukken land binnen de blauwe lijnen schoon geveegd door de bulldozers en werd er zand op gebracht en werd er begonnen met de bouw. De honden waren niet langer welkom daar en ondertussen werden ze ook weggejaagd bij het winkelcentrum. Eigenlijk konden ze alleen nog maar op het kleine straatje leven (de rode lijn zelf), maar dat straatje is voor een groot deel zo smal dat er geen ruimte is om aan de kant te liggen terwijl er een auto door de straat heen komt. Er is op veel plaatsen 5 centimeter naast de zijspiegel van de auto aan beide kanten. En ondertussen is het huizenbouw project afgezet door een betonnen muur.

Deze honden leden wegens te weinig voedsel en water en onregelmatig. Sommigen werden ziek met infecties en andere ziekten. Puppy’s en volwassen honden werden geraakt door auto’s. Er waren veel teken. En regelmatig werden er honden geslagen. Af en toe kregen de honden wat te eten van mensen, maar ze werden verder niet geholpen. Er waren nog veel meer misstanden waar we liever niet over praten. Er waren nog veel meer misstanden waar we liever niet over praten. Mijn vrouw kon het niet langer aanzien dat ze zo leden en begon voor deze honden te zorgen.

De vader van mijn vrouw woont ongeveer 90 kilometer verderop in het buitengebied en er was de nodige ruimte wat we konden gebruiken om honden rond te laten lopen. Zie foto beneden. Toen we begonnen was er niets meer dan twee stukken prikkeldraad. Maar er was ruimte voor de honden om rond te lopen. Probleem op dat moment was dat er nog best veel auto’s en trucks reden op de weg meteen voor het huis langs en de honden niet echt bang waren om zo de straat op te lopen. Ook bleven de honden blaffen naar alles wat op straat bewoog op de weg voor langs en op het weggetje aan de andere kant van het kanaal.

kampaengsaenmap1

We besloten dat we moesten werken naar een betere situatie voor de honden.

We begonnen met een muur langs de voorkant met een hek. Hierdoor liepen ze net iets minder vaak op de weg, omdat ze eerst om de muur heen moeten lopen. En doordat ze minder zicht hebben op de weg blaffen ze minder vaak. Het hek was kapot toen we hier kwamen en lag op de grond. Dit is ook geregeld.

frontgate

Vervolgens moesten we een plek vinden om een paar honden apart te kunnen houden van de rest totdat ze gewend waren aan de andere honden en mensen.

Hierna hebben we een stuk omheining gebouwd meteen voor het huis. Dit is meteen onder een afdak en we hebben er een ren voor gemaakt buiten, zodat de paar honden die daar zijn rond kunnen rennen. We kunnen deze ruimte ook gebruiken om zieke honden apart te houden en ze ondertussen in de gaten houden.

fencedarea1

In deze foto is de omheining te zien onder het dak, dus het is er droog. We hebben er een tafel in staan zodat ze er boven kunnen liggen of er onder. Het stuk aan de linker kant is richting de muur aan de voorkant en heeft genoeg ruimte met wat boompjes en zand om te spelen en rennen. Er zit een hek tussen het binnen en buiten deel wat we open en dicht kunnen doen. Het enige probleem hiervan is dat het hek om de buitenren niet hoog genoeg is en er zijn twee honden die zo over het hek springen. Dat gaan we nog oplossen later. Het stuk buitenren voor deze paar honden is hieronder te zien.

fencedarea2

Hierna hebben we wat van de water problemen aangepakt. Alle afvalwater bleef op het land en dit was ongezond en vaak glad. Er werd een pijp gelegd om het water af te voeren.

Hierna werden er nog twee omheinde stukken gemaakt voor een paar honden. Vaak zijn de deuren van de ren open zodat ze gewoon vrij rond kunnen lopen. Wij gebruiken dit veel om honden apart te kunnen houden als ze ziek zijn of loops.

Hieronder een paar voorbeelden. De eerste is een stuk wat we kenden als het huis van Mongkut. Dat is de hond die mijn vrouw hier vast heeft. Mijn vrouw heeft op dit bamboe bed geslapen voor weken in de buitenlucht om bij deze hond te kunnen zijn die vocht tegen een ernstige ziekte.

fenced3

Het hondenhokje (deze is inmiddels uitgebreid):

WP_20141224_001

doghouse2

De harde omslag

In februari 2015 kwam er een harde omslag in onze situatie. Er waren een paar mensen die ons op een harde manier weg wilden hebben. Dit ging tot aan zeer ernstige bedreigingen aan mensen en dieren. Dus binnen enkele uren zijn alle honden opgesplitst in 3 groepen en naar verschillende plaatsen verplaatst. Dit was tijdelijk. Twee van de groepen zijn vervolgens verplaatst naar een ver weg liggende provincie waar we mogelijk een vaste plek konden krijgen. Uiteindelijk na een maand aan het lijntje te zijn gehouden daar bleek er geen sprake te zijn dat we daar konden blijven.

In april 2015 hebben wij in weer een andere provincie een stukje land gevonden van ongeveer 3000 vierkante meter om helemaal overnieuw te beginnen.
Hier hebben we eerst alle onkruid weggehaald en een gat gegraven voor een vijver. Wij hadden het zand nodig om een ander deel van het land op te hogen. Vervolgens is midden op het vlakke stuk een overkapping gemaakt en een klein stuk hek hier omheen. Dit is tot nu toe waar de meeste honden verblijven moeten. Doordat de honden de neiging hebben zich in de problemen te werken door het rondwandelen moeten we de honden veel opsluiten binnen de beperkte omheining. Dit is een probleem.

Als Stichting hebben we een plan van aanpak gemaakt. Deze hoort bij ons beleidsplan 2015. Het beleidsplan is een leidend document voor hoe wij met de Stichting om gaan, maar wij hebben er tevens een lijst aan maandelijkse kosten in duidelijk gemaakt en daarna een lijst van projecten gedefinieerd om Baan Haang Kradik leefbaar te maken voor de honden en de menselijke begeleiders! Deze projecten zijn voor een groot deel ook met kosteninschatting gemaakt en een heel voorlopige planning.

Dit zijn de zaken waarvoor we hulp vragen.

Deze honden zijn verlaten door de mensen en hadden geen regelmaat meer in voeding en drinken en contact en medische zorg en onderdak. Met al die honden was er niet eentje die agressief was tegen mensen. Sommige honden zijn wat schuw omdat ze werden geslagen door mensen. Deze honden zijn nu in onze zorg en zijn erg blij dat er iemand is die om ze geeft. Ze zijn erg dankbaar. Wat wij proberen te bereiken is een veilige plaats voor deze honden waar ze nog wat vrijheid hebben, maar vooral regelmaat en een gezond leven. Een dak boven hun hoofd tegen de regen en een eigen plekje om te slapen met een deken. Maar ook iemand die om ze geeft en met ze praat en ze aandacht geeft. Deze honden zijn niet voor de show en we leren ze geen trucjes. Wij vinden dat ze een goed leven verdienen, zonder te veel herinneringen aan hun vroegere zware leven.

Wij hebben uw hulp nodig om deze honden te helpen en zijn blij met iedere hulp. Wij zijn gepassioneerd bezig voor dit doel en hopen dat wij zo de honden en katten kunnen helpen.

Zo kunt u helpen:

Via de button bovenaan de pagina genaamd Support Us staan alle gegevens.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.